W obecnych czasach właściciele oraz klienci wymagają większej jakości w swoich domach. W szczególności zwracają większą uwagę na mikroklimat domu, który musi być idealny.

Mikroklimat domu nie może być wilgotny lub zbyt suchy, a koszty energii muszą pozostać w granicach rozsądku. Innymi słowy: wszystko powinno być odpowiednie, bez żadnego ale. Dlatego ważne jest aby budowane domy były szczelne.

10 powodów za budową szczelnych domów

 1. W przypadku nowych budowli trwała, szczelna warstwa jest w zasadzie wymagana.
 2. Nowe przepisy budowlane wymagają, aby budynek spełniał odpowiednie parametry, aby w przyszłości zapobiec szkodą budowlanym
 3. Brak przeciągów
 4. Niższe koszty ogrzewania
 5. Brak skraplana pary w konstrukcjach
 6. Brak pleśni
 7. Brak uszkodzeń budynku
 8. Wyraźna poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach
 9. Wyraźna poprawa izolacji akustycznej
 10. Systemy wentylacyjne działają bardzo sprawnie

Zaniedbania w starannym ułożeniu izolacji oraz dbałość o detale mogą spowodować powstanie tzw. mostków termicznych – miejsc, przez które uciekają duże ilości ciepła. Ich eliminacja wymaga wiedzy fachowej.

Kiedy paro i wiatroszczelne izolacje są, używane zgodnie z normami zapewniamy, sobie następujące korzyści:

 • Straty energii są mniejsze
 • Unika się skraplania pary
 • Unika się powstawania pleśni
 • Unika się zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz pomieszczeń
 • Gwarantowana jest redukcji szumów w elementach konstrukcyjnych
 • Gwarantowany jest efekt izolacyjny elementów konstrukcyjnych
 • Systemy wentylacyjne działają prawidłowo

W rezultacie nie doprowadzimy do uszkodzenia konstrukcji naszych domów poprzez powstanie pleśni i grzybów.

Odpowiednie budowanie to budowanie szczelne

Utrata ciepła z powodu braku szczelności jest bardzo kosztowna i potencjalnie może spowodować wielkie szkody. Montaż wysokiej jakości szczelnej warstwy chroni zarówno portfel właściciela i budynek. Inwestycja dzisiaj opłaci się w przyszłości. Nawet najmniejsze szczeliny i przedarcia w powłoce budynku mogą spowodować katastrofalne uszkodzenia domu i doprowadzić do zwiększonych kosztów energii.

Firma Ampack stworzyła systemy i rozwiązania, które bezpiecznie i profesjonalnie rozwiązują wszystkie problemy związane z ochroną powłoki budynku. Dobre produkty nie wystarczają. Paroszczelność i wiatroszczelność przegrody może być zapewniona tylko wtedy, gdy produkty są zainstalowane prawidłowo. Ampack oferuje więcej niż tylko wysokiej jakości produkty. Firmy budowlane, które wybiorą, produkty firmy Ampack mogą, korzystać z kompleksowej wiedzy budowlanej i opracowanych systemów.